ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
13/06/61

​            พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานการจัดการความรู้
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (KMS) โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล สมัตถะ หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)

B20180613-2.jpg 

B20180613-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail