กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารส่งกําลังบํารุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓
13/06/61

​        นาวาอากาศเอก นิธิศ แสวงสุข รองผู้อํานวยการกองส่งกําลัง สํานักส่งกําลังบํารุง กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ นําคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตร นายทหารส่งกําลังบํารุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ เยี่ยมชมกิจการ และรับฟังบรรยายสรุป
กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

B20180613-3.jpg 

B20180613.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail