กองบิน ๗ ร่วมสร้างฝายให้แก่พี่น้องประชาชน

​               นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗
นําข้าราชการ และทหารกองประจําการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสร้างฝาย โดยบรรจุทรายใส่กระสอบ
และยกกระสอบทรายเรียงเป็นแนวเพื่อกั้นน้ําและยกระดับน้ํา เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ํา โดยชุมชน เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักสงฆ์ป่าไร่ยาว หมู่ที่ ๑๖ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20180703-2.jpg 

B20180703-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail