กองบิน ๔๑ ต้อนรับคณะลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
04/07/61

        นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑ ต้อนรับคณะอาจารย์
และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ แบบ Day Camp
จํานวน ๒๕๕ คน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายของ กองทัพอากาศ และเกิดผลดีต่องานด้านมวลชน
ของกองบิน ๔๑ โดยเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนา อากาศยานไทย กองบิน ๔๑ และการแสดงของหมวดสุนัขทหาร
(K-9) กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

B20180704-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail