กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
04/07/61

​             นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้กําลังพลในสังกัดกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ฝายบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20180704-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail