กองทัพอากาศ นําเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภายใต้ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

​           นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จําปาแดง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน จาก ๓ จังหวัดชายแดนภายใต้ จํานวน ๕๕ คน เดินทางไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรม
ล่องเรือชมวิถีชีวิต และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail