ตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ กองบิน ๔
09/07/61

B20180709-2.jpg 

​          นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ ผู้อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบ
และประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail