ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกําลังบํารุงของ กองบิน ๒
09/07/61

B20180709.jpg 

​         นาวาอากาศเอก นภัสดล บวรพัฒนาคุณ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งกําลังบํารุง สํานักนโยบายและแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
และคณะ เดินทางไปให้คําแนะนําและแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่ง กําลังบํารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail