ตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

B20180709.jpg 

           ​พลอากาศตรีมนัส ฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการศูนย์กลางทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๔๑ โดยมีนาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ เชียงใหม่

          ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

B20180710-4.jpg 

B20180710-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail