โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ
11/07/61

​            พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนนายเรืออากาศ เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม ตลอดจนให้มีความรู้ด้านอากาศยานและการบินที่เกี่ยวข้อง
กับระบบอากาศยานไร้คนขับรวมทั้งปลูกฝังความรักการบินให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

B20180711-4.jpg 

B20180711-3.jpg 

B20180711-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail