กองบิน ๒๑ รับมอบน้ำดื่มเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
02/08/61

​          นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ รับมอบน้ำดื่มขนาด ๑,๕๐๐ ซีซีจํานวน ๑๐,๐๐๐ ขวด พร้อมเสื้อผ้า
จํานวน ๙๘ กล่อง เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยชํารุด เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ,
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กองบิน ๒๑ จะส่งมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail