พิธีเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงานบําบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับสถานพยาบาล
02/08/61

​        พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้ปฏิบัติงานบําบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับสถานพยาบาลกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ชั้นยศ จ่าอากาศตรี - นาวาอากาศโท จํานวน ๔๐ คน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์พยาบาล สหวิชาชีพ ที่รับผิดชอบ
งานด้านบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลของกองทัพอากาศ และผู้ปฏิบัติงานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจําการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
การแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

B20180802.jpg 

B20180802-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail