กองบิน ๕ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นพิเศษ

​       พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้นําคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ประจําปี ๒๕๖๑ มุ่งเน้นการระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพอากาศ
โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20180803-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail