กองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณกลาโหม
03/08/61

​           นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์  เผ่าวิจารณ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ และกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ พลตรี กิติ  นิมิหุต ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณกลาโหม และ คณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจและติดตามผลความก้าวหน้าโครงการของกลาโหม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรับฟัง การบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20180803-2.jpg 

B20180803-3.jpg 

B20180803-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail