กองบิน ๒๑ นําน้ำดื่ม มอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
03/08/61

​         นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นําน้ำดื่มขนาด ๑,๕๐๐ ซีซีจํานวน ๑๐,๐๐๐ ขวด ที่ได้รับมอบจาก บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนําไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยชํารุด โดยมี ท้าวขันคํา แก่นบุตรา หัวหน้าแผนก การต่างประเทศ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail