กองบิน ๔ มอบทุนอาหารกลางวันและจัดหาภาชนะใส่อาหารแบบถาดหลุมให้แก่นักเรียน
06/08/61

​            นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมมอบทุนอาหารกลางวัน และจัดหา
ภาชนะสําหรับใส่อาหารแบบถาดหลุม จํานวน ๘๐ ถาด ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเนินถ่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนภาชนะสําหรับใส่อาหารมีสภาพเก่าและชํารุด โดยมี นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเนินถ่าน จังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเนินถ่าน
ตําบลเสือโฮก อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

B20180806-2.jpg 

B20180806.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail