พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจําปี ๒๕๖๑”
          กองบินต่างจังหวัด เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี ประจําปี ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

            นาวาอากาศเอก สรยุธ  จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี

บน 7.jpg 

​            นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บน 21.jpg 

             นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑  พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

บน 23.jpg 

​            นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี

บน 41.jpg 

​            นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่

บน 46.jpg 

​            นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก

บน 56.jpg 

​            ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสงขลา

d›

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail