กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
07/08/61

             นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แบบ Day Camp จํานวน ๒๒๗ คน พร้อมคณะครูผู้กํากับ จํานวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมการแสดงของหมู่สุนัขทหาร และ เยี่ยมชมอากาศยานแบบต่างๆ ที่ปลดประจําการแล้ว เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

B20180807-2.jpg 

B20180807.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail