หัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน
07/08/61

​                    พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
ของโรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

B20180807-2.jpg 

B20180807-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail