กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

บน 2-2.jpg 

​             กองบิน ๒ นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

บน 4.jpg 

บน 4-2.jpg 

             กองบิน ๔ นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นําข้าราชการ และทหารกองประจําการ กองบิน ๔ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเดิน ปั่น ปลูก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองตาคลีและวัดโพนทอง อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

บน 6.jpg 

บน 6-2.jpg 

             กองบิน ๖ นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๖ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

บน 21.jpg 

บน 21-2.jpg 

             กองบิน ๒๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ สมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๒๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

บน 41.jpg 

บน 41-2.jpg 

             กองบิน ๔๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

บน 46.jpg 

บน 46-2.jpg 

             กองบิน ๔๖ นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่ศูนย์กิจกรรม กองบิน ๔๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กิจกรรม กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail