กองบิน ๔ จัดกิจกรรมลอกคูคลองและกําจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี ๒๕๖๑
30/08/61

​             นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นําข้าราชการและทหารกองประจําการ กองบิน ๔ จัดกิจกรรมลอกคูคลองและกําจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อําเภอตาคลี กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล ถางหญ้า ตัดต้นไม้ ลอกคลอง เป็นการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน และเตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจทําให้เกิดน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

B20180830-2.jpg 

B20180830-3.jpg 

B20180830-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail