กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์
31/08/61

​          นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางสวรรค์ อําเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน ๓๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมอากาศยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการทหาร และศึกษาแหล่งเรียนรู้แนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ (รัชกาลที่ ๙) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเอง และการใช้จ่ายอย่างพอเพียง มีความกินดี อยู่ดีอย่างยั่งยืนจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20180831-2.jpg 

B20180831-3.jpg 

B20180831-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail