การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

              พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) โดยมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถออกแบบ การปฏิบัติการยุทธ (The Operational Design) ในฐานะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอํานวยการระดับสูง เพื่อให้มีทักษะ ในการจัดลําดับความเร่งด่วนของการปฏิบัติการ การกําหนดจุดมุ่งหมายทางทหาร (Military End State) และการกําหนดแนวทางการปฏิบัติการยุทธ (The Operational Approach) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20180901.jpg 

B20180901-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail