ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นํานักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๖๐ เข้าร่วมฟัง “การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ๒๐ ปี”
06/09/61

​         พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ  รุ่นที่ ๖๐ เข้าร่วมฟัง “การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ๒๐ ปี” ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

B20180906-2.jpg 

B20180906-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail