กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและปรระชาชนจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ”
08/09/61

​            นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ผู้แทน นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ราชการ และทหารกองประจําการกองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดศรีแสงธรรม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

B20180908-3.jpg 

B20180908-4.jpg 

B20180908-5.jpg 

B20180908-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail