กองบิน ๗ ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
23/09/61

​            นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะ ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ และนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางลงพื้นที่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20180923-2.jpg 

B20180923-3.jpg 

B20180923-4.jpg 

B20180923-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail