ฝูงบิน ๔๖๖ (น่าน) เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
24/09/61

​          กําลังพลจากฝูงบิน ๔๖๖ (น่าน) จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ ตําบลน้ำแก่น อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

B20180924-2.jpg 

B20180924-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail