​พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกบินขั้นพื้นฐาน
25/09/61

              พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธาน ในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ รุ่นที่ ๖๒ และนายทหารสัญญาบัตร สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจําปี ๒๕๖๑ สําหรับการฝึกบินกับอากาศยานขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการบิน เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกรักการบิน และให้นักเรียนนายเรืออากาศ สามารถประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

B20180925-4.jpg 

B20180925-5.jpg 

B20180925-2.jpg 

B20180925-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail