ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
22/11/61

         นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ พร้อมด้วยกําลังพล และเครื่องมือ อุปกรณ์ทําความสะอาด รถลําเลียงน้ำ ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทําความสะอาดบ้านพักอาศัยภายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20181122.jpg 

B20181122-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail