การประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบ GFMIS (New GFMIS) กรมบัญชีกลาง กับ กองทัพอากาศ เพื่อเป็นหน่วยงานนําร่อง ๑ ใน ๔ หน่วยงานของประเทศ
23/11/61

​           นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการเงินทหารอากาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบ GFMIS (New GFMIS) ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ กองทัพอากาศ เพื่อเป็นหน่วยงานนําร่อง ๑ ใน ๔ หน่วยงานของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมบัญชีกลาง

B20181123-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail