กองบิน ๗ ปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๒
28/11/61

​          นาวาอากาศเอก ดนัย เหล่าฤทธิ์ รองผู้อํานวยการกองวิทยาการ สํานักนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๒ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกําลังบํารุง เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

B20181128.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail