การอบรมเชิงปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
06/02/62

​       พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบําบัด ( Bio-Psycho-Social Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

B20190206-2.jpg 

B20190206-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail