การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้"
07/02/62

​          พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้" ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

B20190207-3.jpg 

B20190207.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail