​การฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber Field Training Exercise : CFTX) ครั้งแรกของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
12/02/62

               พลตรี ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ Colonel Kenneth Borchers, Commander of the ‪252d Cyberspace Operations Group, Washington‬ Air National Guard ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรม กองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

                สำหรับปีนี้ นับเป็นปีแรกที่มีการบรรจุหัวข้อการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค ยุทธวิธี และกระบวนการด้านไซเบอร์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติการป้องกันภัยในมิติด้านไซเบอร์ร่วมกันต่อไปในอนาคต มีผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วยกำลังพลด้านไซเบอร์จากทุกเหล่าทัพของไทย ร่วมกับ US Marines จาก 7th COMM Battalion, 3 MEF และ กำลังพลจาก Washington Air National Guard

                 โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การจำแนกระบบเครือข่ายและยุทโธปกรณ์ด้านไซเบอร์ที่มีความความสำคัญ ขอบเขต และระบบที่ต้องได้รับการป้องกัน การประเมินค่าความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน การรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มัลแวร์ แฮกเกอร์ และอีเมล์หลอกลวง กระบวนการเก็บรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ตลอดจนการฟื้นฟูระบบจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

                 The first-ever cyberspace field training exercise (CFTX) as part of the 38th annual Thai, U.S. co-sponsored Exercise COBRA GOLD commenced with an opening ceremony at RTAF Headquarters, Thailand on Feb 12, 2019: . Exercise participants include joint cyber operators from the Royal Thai Armed Forces (RTArF), US Marines from the 7th COMM Battalion, 3 MEF, and Airmen from the Washington Air National Guard. The event is hosted by RTArF Major General Chartchai Chaigasam, Director of the Royal Thai Armed Forces Cyber Center, Group Captain Visut Sompugdee, Deputy Director of the Office of Command and Control, Directorate of Information and Communication Technology, Royal Thai Air Force in collaboration with Colonel Kenneth Borchers, Commander of the 252d Cyberspace Operations Group, Washington Air National Guard. The purpose of this CFTX is not only to exchange the techniques, tactics, and procedures, but also to forge our alliance and relationship between nations in order to enhance our mutual defensive cyberspace operations.

B20190212-2.jpg 

B20190212-3.jpg 

B20190212-4.jpg 

B20190212-5.jpg 

B20190212-6.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail