ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ในส่วนของการฝึกภาคอากาศการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
13/02/62

           พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ / ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ส่วนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ในส่วนของการฝึกภาคอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นํากําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

B20190213-2.jpg 

B20190213-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail