ตรวจเยี่ยมการฝึกนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ (รุ่นที่ ๖๗)
11/03/62

​           พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตรวจเยี่ยมการฝึก ของนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๖๗) ด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งให้กําลังใจ ข้อคิด และมุมมองต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ ฝ่าฟันอุปสรรคในห้วงการฝึก เพื่อขัดเกลาและหล่อหลอมให้นักเรียนนายเรืออากาศได้เติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่เพียบพร้อมของกองทัพอากาศต่อไป เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

B20190311-2.jpg 

B20190311-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail