ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12/03/62

             พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสําราญ รองผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พันเอก (พิเศษ) กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจและปัญหาด้านความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20190312.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail