โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๔
12/03/62

​          นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อให้บุตร-หลาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ หน่วยสมทบ และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง กองบิน ๔ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา การฝึก ให้มีระเบียบวินัย การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด การทัศนศึกษานอกสถานที่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถ ของตนเอง โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail