ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๗
12/03/62

​          พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๗ รวมทั้งประเมินศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

B20190312-2.jpg 

B20190312-3.jpg 

B20190312-4.jpg 

B20190312-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail