ตรวจติดตามด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๕๖
13/03/62

​          พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบิน ๕๖ และประเมินศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

B20190313-2.jpg 

B20190313-3.jpg 

B20190313-6.jpg 

B20190313-5.jpg 

B20190313-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail