รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่แก่ กองบิน ๔ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๑
07/05/62

​         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๑ ให้แก่ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงยุติธรรม

        โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิด สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในด้านต่างๆ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานส่งมอบโครงการ ณ โรงเรียนวัดเขาฝา ตําบลช่องแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการส่งมอบโรงอาหารและอุปกรณ์เครื่องครัว ปรับปรุงและพัฒนาระบบกรองน้ำและระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail