​พิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๗
31/05/62

          พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๗  โดยมีข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

          สำหรับพิธีมอบกระบี่สั้น เพื่อประดับเครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับให้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมต่อไปตามลำดับจนสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศ และประเทศชาติของเราสืบไป

B20190531-2.jpg 

B20190531-4.jpg 

B20190531-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail