กิจกรรม รด.จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดอากาศยาน
24/08/62

​          ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม รด.จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดอากาศยานและพื้นที่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ นศท.ทอ. ได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจ อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกความรักชาติมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

B20190824 (3).jpg 

B20190824 (5).jpg 

B20190824 (4).jpg 

B20190824 (2).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail