พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓
26/08/62

​          นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒ มีคณะครูอาจารย์ผู้กํากับ และลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศจากโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดหนองบัวลําภู เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๑๓๖ คน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชั่วคราว กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

B20190826 (3).jpg 

B20190826 (1).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail