โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย
27/08/62

​           นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ณ กรุงนิวเดลี นํา นาวาอากาศเอก วรวุฒิ ดวงเกตุ รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคํานับ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

    จากนั้น คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมสถาบันนิรภัยการบิน (Institute of Aerospace Safety : IAS) กองทัพอากาศอินเดีย โดยมี Group Captain S D Mukul, Commandant of IAS ให้การต้อนรับ

B20190827 (1).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail