กองทัพอากาศ พร้อมด้วยกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลังการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC)

       ​      นาวาอากาศเอก ภคณัฐ  ศุขะพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Col. David Kok (น.อ.เดวิด  ค๊อค) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Lt.Col.Ty Bridge (น.ท. ไทร์ บริดจ์) หัวหน้าคณะทำงาน ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลังการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ณ MOEC (Multinational Operation and Exercises Centre) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒


           สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๒,การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดพิธีเปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฐานทัพอากาศ ปายาเลบาร์ (Paya Labar AFB) สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.jpg

3.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail