ข่าวหน่วยงาน

 

 

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔
กองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ประชุมวางแผนขั้นปลาย( FPC) เตรียมฝึกผสม THAI BOOMERANG 19
รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่แก่ กองบิน ๔ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๗
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอัคคีภัย
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓
การประชุม Gripen Logistics Improvement Program (GLIP) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๓
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต รุ่นที่ ๖


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail