ข่าวหน่วยงาน

 

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีเยี่ยมชมกองบิน ๒๓
พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นประทวนที่เข้ารับราชการใหม่กรมแพทย์ทหารอากาศ
ถวายภัตตาหารเพลพระนวกะนักเรียนนายเรืออากาศ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูสิงห์
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดน้ำเพื่ออุปโภค
คณะข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศทัศนศึกษา วัดพระบาทน้ำพุ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการดูแลรักษาเบื้องต้นสําหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ
การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘
โครงการป้องกันโรคและอันตรายจากความร้อนกับการฝึกภาคสนาม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ กองบิน ๒๓
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง)


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook