ข่าวหน่วยงาน

 

 

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๖
เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบํารุง กองบิน ๗
สรุปผลการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสายวิทยาการสารบรรณ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
กองบิน ๔ มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างด้านนิรภัยการบิน
พิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบํารุง ระบบสรรพาวุธ Gripen 39 C/D
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๙
เจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้โรงเรียนการบิน
เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจความพร้อมปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง ณ กองบิน ๕๖
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๔๑
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๔๖


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail