ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

​​​​​​​​​​​​​ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)​


​ชื่อ - นามสกุล​พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง​
ตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ​
​ข้อมูลติดต่อ​โทรศัพท์ : 0-2534-1118​​
อีเมล์ : suttipun​@rtaf.mi.th
นโยบายด้าน ICTรายละเอียดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2559 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
การบริหารงานด้าน ICTบริหารงานด้าน ICT ตามแผน นโยบาย และระเบียบกองทัพอากาศดังนี้
- ​แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการกองทัพอากาศ พ.ศ.2563-2570
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ
- ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.2542
​​​​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail