ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ

​​

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

ประวัติส่วนตัว 
​วันเดือนปีเกิด ​​​: ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑
คู่สมรส : นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง

​​การศึกษา- โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ ๑๖ 
- โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุ่นที่ ๒๓ 
- โรงเรียนนายร้อยรวมประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๒๖
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๖๔ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๖ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๓๖
- วิทยาลัยการทัพอากาศ ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๔๑ 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๔

ตำแหน่งที่สำคัญ- นักบินประจำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑  เมื่อ ๑๕ ก.พ.๒๕๓๑ 
- ผู้บังคับหมวดบิน ๔ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๒
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองฝึกภาคอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๖
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๔
- รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๙
- ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๑
- เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๒
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๕
- รองเสนาธิการทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๖
- เสนาธิการทหารอากาศ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๗

ตำแหน่งปัจจุบัน- ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๙

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๘
- มหาวชิรมงกุฏ เมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๕

ราชการพิเศษ- นักบินหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่น ๒-๔ เครื่อง (บ.ข.๑๘ ข/ค) หน่วยบิน ๑๐๒๑  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๐
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อ ๓๑ ก.ค.๒๕๕๗
- สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๙


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail