ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณสํานักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๓ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ และ กองบิน ๕๖
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบริเวณที่ตั้งกองบิน ๔


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS Facebook